Badania psychotechniczne Białystok

Istnieją w Polsce grupy zawodowe, których kandydaci przed podjęciem pracy, muszą się poddać określonym ustawą badaniom psychologicznym lub psychotechnicznym. Do takich grup zawodowych zaliczają się przede wszystkim:

 • kierowcy zawodowi. Do poradni psychologicznej na psychotestów muszą się udać wszystkie osoby zawodowo pracujące, jako kierowcy w tym między innymi: przedstawicie handlowi (posiadający kategorię B, lecz kierujący samochodem służbowym), taksówkarze, instruktorzy nauki jazdy itp.
 • operatorzy maszyn. Testom psychologicznym muszą się poddać operatorzy maszyn ciężkich, pracownicy maszyn budowniczych czy operujący maszynami, które wykonują pracę na wysokościach,
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. W poradniach psychologicznych i psychotechnicznych odbywają się testy i badania psychologiczne dla wszystkich grup kierowców, którzy będą poruszać się pojazdami uprzywilejowanymi,
 • operatorzy i kierujący wózkami widłowymi. Przechodzą oni niemal identyczne badania i testy psychologiczne co inni kierowcy zawodowi.

Poradnia psychologiczna i psychotechniczna wystawia zaświadczenie o pozytywnej diagnostyce psychologicznej pacjenta zezwalając mu na wykonywanie zawodu określonego w ustawie.

Inne uwarunkowania do podjęcia badań i testów psychotechnicznych

Ważną grupą poddającą się badaniom psychotechnicznym są kierujący, którzy utracili swoje uprawnienia z zakresu prawa jazdy. Największy odsetek stanowią kierowcy tracący prawo jazdy kat. B w wyniku:

 • spowodowania wypadku samochodowego. Wówczas badania kierowca można odbyć w naszej placówce, która wyda odpowiednią opinię psychologiczną,
 • przekroczenia limitu 24 punktów. Kierowca jest kierowany przez Policę na dodatkowe badania psychologiczne,
 • kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub/i środków psychotropowych lub odurzających. Na tego typu badania psychologiczne może skierować orzeczenie sądu, bądź na wniosek własny, Policja,

Testy psychologiczne mogą być zlecone przez lekarza lub organ państwowy także w wyniku naruszeń przez osobę ustawy regulującej normatywność badań psychotechnicznych.

Badań psychologicznych i psychotestów nie mogą uniknąć osoby starające się o pracę w wojsku, policji lub innej pochodnej jednostce służb mundurowych. Wówczas na testy psychologiczne kieruje dowódca konkretnej jednostki lub powołany przez niego kierownik placówki.

Badania psychologiczne i psychotechniczne na najwyższym poziomie

Specyfika badań psychologicznych i psychotechnicznych sprawia, że wszystkie niezbędne do jej przeprowadzenia testy, muszą być wykonane w absolutnie komfortowych warunkach. Kamen Białystok chcąc sprostać wymogom firm, które z nami współpracują oraz wszystkim pacjentom, stale inwestuje w sprzęt i nowe technologie tak, aby maksymalnie zwiększyć komfort samych badań jak i pracę naszych psychologów oraz innych specjalistów.

Naszą poradnię psychotechniczną wyposażyliśmy w najnowszy sprzęt pomiarowy oraz kontrolny, dzięki któremu jesteśmy w stanie w pełni kompleksowo przeprowadzać każde badanie psychologiczne i psychotechniczne.

W naszej poradni posiadamy między innymi:

 • w pełni nowoczesną salę diagnostyczną, w której nasi pacjenci mogą wykonać każdego typu badanie psychologiczne i psychotechniczne,
 • nowoczesną ciemnię,
 • salę do grupowego badania pacjentów, co zaoszczędza na czasie spędzonym w samej poradni psychologicznej,
 • aparaturę diagnozującą, sprawdzającą i testującą zdolności parametryczne wszystkich grup zawodowych, których obejmuje ustawa o badaniach psychologicznych i psychotestach,

Badania psychologiczne i psychotesty w Białymstoku

Nasza placówka psychologiczna wykonuje zlecenia zarówno osób indywidualnych jak i chętnie współpracuje z zakładami pracy. Posiadamy wszelkie niezbędne zezwolenia i certyfikaty do wykonywania badań psychologicznych i przeprowadzania psychotestów.

Nasz personel to wysoce wykwalifikowana kadra opierająca swoją wiedzę o bogate doświadczenie. Nasz profesjonalizm będzie gwarantem rzetelnego przeprowadzenia wszelkiego typu badań psychologicznych, które wykonujemy w naszej placówce w Białymstoku.