Badania uczniów BiałystokPrzeprowadzamy BEZPŁATNE badania kandydatów do szkół, uczniów i studentów

Uczeń zgłaszający się na badania winien posiadać:

  1. skierowanie ze szkoły, bądź uczelni;
  2. legitymację szkolną lub dowód tożsamości oraz PESEL,
  3. bilans ucznia wraz z kserokopią (nie dotyczy studentów),
  4. kserokopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych.

Badania uczniów przeprowadzane są w siedzibie NZOZ „KAMEN” Poradni Medycyny Pracy ul. Bema 2 (budynek Przychodni)

gabinet 128 (I piętro) i gabinet 222 (II piętro)

INFORMACJE DODATKOWE

Badania obejmują kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. – Dz.U. 2014 poz. 1144).

Badania można wykonać również w naszej nowej placówce przy ul. Fabrycznej 4 lok. 1 B (nowy budynek – naprzeciw Galerii Jurowieckiej, pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a kościołem). Z tyłu budynku znajduje się bezpłatny parking.

Zapraszamy pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00