Badania psychotechniczne Białystok
Pracodawca musi wysłać swojego pracownika na badania wstępne przed rozpoczęciem przez niego pracy na określonym stanowisku. Bez aktualnego zaświadczenia o zdolności osoby do pracy, pracodawca nie może dopuścić takiej osoby do pracy.

Niepubliczny Zakład Medycyny Pracy Kamen przeprowadza w swojej placówce wszelkiego typu badania profilaktyczne. Można w naszym zakładzie medycyny pracy wykonać:

  • badania wstępne – tego typu badaniom do pracy muszą być poddane wszystkie te osoby, którym zmienia się stanowisko pracy, osoby zmieniające pracę oraz osoby młodociane. Badania wstępne mają przede wszystkim na celu stwierdzić brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym w skierowaniu stanowisku. Zaświadczenie o zdolności do pracy wydawane jest na czas określony, a ustala go lekarz w oparciu o Ustawę o Służbie Medycyny Pracy a także o szczegółowe warunki Kodeksu Pracy.
  • badania kontrolne – są to badania do pracy, które wykonuje się po przebytym zwolnieniu lekarskim, które trwało dłużej niż 30 dni. W przypadku, gdy pracownik nie stawiał się w pracy w określonym okresie, bezwzględnie przed podjęciem ponownym pracy, pracodawca musi wysłać swojego pracownika na badania kontrolne. Po ich wykonaniu lekarz ponownie stwierdza o zdolności osoby do pracy na wskazanym w skierowaniu stanowisku.
  • badania okresowe – przeprowadza się po wygaśnięciu terminu badań wstępnych lub wcześniejszych badań okresowych. W zależności od stanowiska i charakteru pracy, badania okresowe mogą być ważne w okresie między 12 miesięcy a 5 lat.

Badania wstępne, okresowe i kontrolne podstawą do zatrudnienia

Badania pracownikówCo prawda odpowiedzialnością za dopuszczenie pracownika do pracy bez ważnych badań wstępnych, kontrolnych lub okresowych obarczony jest pracodawca, ale ze względu na odpowiedzialność cywilną, warto każdemu z nas pamiętać o ważności tych badań. Każdy typ badań profilaktycznych będą mogli Państwo szybko i sprawnie wykonać w naszej placówce Medycyny Pracy Kamen mieszczącej się w Białymstoku.

Niepubliczny Zakład Medycyny Pracy Kamen przeprowadza badania na każde możliwe stanowisko pracy. Nasza placówka przeprowadza badania pracownicze i współpracuje z licznymi zakładami pracy. Współpracujemy także z różnymi grupami zawodowymi i licznymi prywatnymi przedsiębiorcami. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej profesjonalnej kadry lekarskiej, która pracuje na najnowocześniejszym sprzęcie.

Zapewniamy szybkie i sprawne wykonanie każdego typu badań pracowniczych: wstępnych, kontrolnych i okresowych.