Badania studentówZgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11.08.2010 roku, każdy uczeń lub student, powinien być przebadany w ramach medycyny pracy. Badania są przeprowadzane dla uczniów i studentów pod kontem narażenia ich na działania szkodliwe, uciążliwe bądź niebezpieczne w trakcie praktycznej nauki.

Badania do szkoły czy na studia? Potrzebne skierowanie

Badania dla uczniów i studentów są przeprowadzane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kamen nieodpłatnie. Aby jednak z nich skorzystać potrzebne jest skierowanie, które dla pacjenta wydaje odpowiednia placówka szkolna bądź uczelniana.

Uczeń bądź student zgłaszający się do naszej placówki na badania winien mieć ze sobą:

  • skierowanie ze szkoły w której będzie prowadził naukę,
  • dokument tożsamości (legitymację szkolną bądź dowód osobisty z numerem PESEL),
  • kartę bilansową ucznia (nie dotyczy studentów),
  • kserokopię kart informacyjnych z pobytów w szpitalu (o ile student bądź uczeń w nim przebywał w ciągu ostatnich 6 miesięcy),
  • wyniki wszelkich badań dodatkowych które uczeń bądź student w ciągu ostatnich 6 miesięcy miał wykonywane,
  • okulary, aparat słuchowy – jeśli uczeń bądź student posiada.

Uczeń do 16 roku życia powinien na badania lekarskie zgłosić się wraz z rodzicem bądź prawnym opiekunem.

Słuchacze studiów doktoranckich oraz uczniowie szkół zawodowych profilowanych – badania do szkoły

Niepubliczny Zakład Medycyny Pracy Kamen z Białegostoku przeprowadza także bezpłatne badania dla słuchaczy studiów doktoranckich oraz uczniów szkół zawodowych. Pacjenci na badania do naszej placówki powinni zgłaszać się ze swoją posiadaną dotychczas dokumentacja medyczną, skierowaniem oraz ważnym dokumentem tożsamości.

Same badania przeprowadza się pod kontem profilaktycznym medycyny pracy jak i w zakresie narażenia zdrowia na szkodliwość wykonywanego zawodu (dotyczy to uczniów ze skierowaniem na badania wystawionym przez szkoły zawodowe).

Jeden uczeń bądź student, może maksymalnie wykorzystać 3 skierowania. Tylko wtedy badania są przeprowadzane bezpłatnie.