Badania wysokościowe Białystok
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.05.1996 roku określa czym jest i jaka jest klasyfikacja pracy na wysokości. Rozporządzenie to rozgranicza prace na wysokości do 3 metrów i powyżej 3 metrów.

Jednocześnie nie uznaje się tego typu pracy na wysokości gdy:

  • osoba pracuje na powierzchni,
  • praca jest wykonywana niezależnie od wysokości ale:
    • miejsce pracy jest osłonięte do wysokości przynajmniej 1.5m,
    • miejsce osoby wykonującej prace na wysokości jest wyposażone w konstrukcję chroniącą pracownika od wszelkiego typu upadku z wysokości,

Czynniki szkodliwe jak i warunki pracy powinny być opisane w skierowaniu lekarskim, które pacjent otrzymuje od pracodawcy. Skierowanie lekarskie bardzo często jest także uzupełniane o informacje o warunkach, które dodatkowo dokompletowuje inspektor BHP.

Profilaktyczne badania wysokościowe wykonasz w Zakładzie Medycyny Pracy Kamen

Badania wysokościowe okresowe bądź wstępne wykonuje się w oparciu o opinię 3 lekarzy:

  • neurologa – wykluczenie padaczki to główny punkt badania na wysokości, które tenże lekarz przeprowadza,
  • laryngologa – ocena błędnika,
  • okulistę – ocena wzroku. Główne przeciwwskazanie do pracy na wysokościach to wymóg stałego noszenia szkieł korekcyjnych,

Ważne punkty wykluczające pacjenta z pozytywnego przejścia badań wysokościowych to cukrzyca, zawroty głowy czy brak widzenia obuocznego.

Ważność wysokościowych badań profilaktycznych

Grupa pacjentów, która ukończyła 50 rok życia musi się nastawić na fakt, iż badania wysokościowe są dla nich ważne 1 rok. Osoby młodsze otrzymują zaświadczenie na pracę na wysokości na okres między 2 a 3 lata.

Zakład Medycyny Pracy Kamen szybko i sprawnie przeprowadza badania wysokościowe

Badania wysokościowe Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej Kamen z Białegostoku przeprowadza badania wysokościowe w swojej placówce. Dzięki kompletnej grupie lekarzy dostępnej na miejscu, badania na wysokości wykonywane są jednego dnia. Szeroki grono specjalistów i możliwość korzystania z konsultacji lekarskich na miejscu sprawia, że Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej Kamen z Białegostoku jest placówką w której szczególnie chętnie pacjenci wykonują badania wysokościowe i do prac na wysokości.

Serdecznie do współpracy zachęcamy wszelkie zakłady pracy, których pracownicy musza wykonywać wstępne lub okresowe badania do prac na wysokości. Badania wysokościowe wykonujemy szybko i sprawnie w naszej w pełni wyposażonej placówce medycyny pracy.