Promieniowanie jonizujące Białystok

Kodeks Pracy wraz z ustawą z dnia 29.11.2000 o Prawie atomowym zawiera normy dotyczące warunków zatrudnienia osoby narażonej na promieniowanie jonizujące. Największą grupę zawodową osób narażonych na promieniowanie jonizujące stanowią pracownicy służby zdrowia. W szczególności lekarze (dentyści i radiolodzy), technicy RTG oraz niektóre pielęgniarki.

Badania na szkodliwość promieni jonizujących może przeprowadzać jedynie uprawniony do tego lekarza

Zastosowanie promieniowania jonizującego jest bardzo szerokie. Dotyczy części zawodów technicznych, ale w szczególności obejmuje pracowników służby zdrowia.

Lekarze orzecznicy z Niepublicznego Zakładu Medycyny Pracy Kamen posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia, które zezwalają na wydanie orzeczenia o zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy w szkodliwych warunkach środowiskowych z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego.

Nasi wykwalifikowani lekarze przeprowadzają między innymi:

  • badanie ogólne które przeprowadza się pod kontem narażenia na promieniowanie jonizujące,
  • badanie skóry pacjenta,
  • badanie okulistyczne,
  • badanie morfologiczne krwi, wraz z rozmazem i płytkami.

Szkodliwość działania promieniowania jonizującego

Promieniowanie jonizujące ma liczne działania negatywne które wpływają na stan zdrowia. Przede wszystkim, wiązki promienia jonizującego są rakotwórcze. Dodatkowo działanie promieniowania jonizującego może negatywnie wpływać na rozrodczość osoby wykonującej określony zawód.

Częstotliwość badań na promieniowanie jonizujące

Orzeczenie lekarza medycyny pracy co do wykonywania zawodu w warunkach promieniowania jonizującego jest zależne od sumy negatywnych czynników wpływających na samo wykonywane zajęcie. Z reguły badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące powinny być przeprowadzane co 3 lata. Jednak w przypadku sumy czynników szkodliwych, lekarz medycyny pracy, może zaświadczenie wydać na krótszy okres.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kamen posiada w pełni wykwalifikowany zespół do orzekania o zdolności pracy osoby wykonującej zawód w warunkach promieniowania jonizującego. Nasza placówka mająca swoją siedzibę w Białymstoku wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt do badań w zakresie medycyny pracy.

Do współpracy zachęcamy wszystkie zakłady pracy, których pracownicy są narażeni na działanie promieniowania jonizującego. Zapewniamy fachowe i szybkie orzecznictwo co do zdolności pracy takich osób.